Google diabetesgr: ΚΥΗΣΗ |ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Από το Blogger.
Latest Post
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΥΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΥΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Διαβήτης της Κύησης -Διαβητής στη Κύηση

Written By moumtzis on Σάββατο, 19 Μαΐου 2012 | 2:37 μ.μ.


Ένα πολύ μικρό άρθρο για να ξεδιαλύνω μερικά πράγματα από ερωτήσεις σε email . Ο Διαβήτης της κύησης δεν εμφανίζεται πριν τη κύηση  αλλά κατά τη κύηση συνήθως στο δεύτερο ή και τρίτο τρίμηνο . O Όρος pregestational diabetes αναφέρεται σε γυναίκες που παρουσίαζαν διαβήτη πριν τη κύηση και διαχωρίζεται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με τα 2 κύρια ήδη διαβήτη ΣΔ1 και ΣΔ2 , έτσι έχουμε pregestational diabetes1 ή Α και pregestational diabetes2 ή Β. Τώρα αν μια γυναίκα παρουσιάσει κάποια ανωμαλία στις τιμές της γλυκόζης της  είτε μετά από μέτρηση γλυκόζης νηστείας είτε καμπύλης αλλά δεν έχει ξεπεράσει τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί διαβητική, βρίσκεται σε προ διαβητικό στάδιο είτε έχοντας IGF είτε ΙGT με πολύ αυξημένες πιθανότητες η ανωμαλία στις τιμές της γλυκόζης να συνεχιστεί και να ενταθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ,οπότε απαιτείται προγεννητική φροντίδα . Οπότε άλλο όταν λέμε διαβήτης κύησης και άλλο διαβήτης στη κύηση (ο oρος αυτός περιέχει και στάδιο πριν τη σύλληψη και περιέχει όλους τους τύπους και PRE-GDM και GDM). Το σημαντικό σημείο είναι ότι στο Διαβήτη της κύησης, δεν υπάρχει πιθανότητα συγγενών ανωμαλιών γιατί εμφανίζεται μετά το τέλος της 8 εβδομάδος οπότε η οργανογένεση έχει ολοκληρώσει ,εκτός αν ήδη πριν τη σύλληψη είχαμε ΙGT ή ΙGT αδιάγνωστο.

Στρατηγική ελέγχου για τον εντοπισμό σακχαρώδους διαβήτη κύησης (Δεν αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία της ΕΔΕ)

Screening strategy for detecting gestational diabetes mellitus*

GDM risk assessment should be ascertained at the first prenatal visit

Low risk Blood glucose testing not routinely required if all of the following characteristics are present

Member of an ethnic group with a low prevalence of GDM

No known diabetes in first-degree relatives

Age <25 years

Weight normal at birth

Weight normal before pregnancy

No history of abnormal glucose metabolism

No history of poor obstetric outcome

Average risk ††Perform blood glucose testing at 24–28 weeks in the following

All subjects not classified as low risk or high risk

Subjects initially designated high risk that did not have GDM at early testing

High risk Perform blood glucose testing as soon as feasible after booking if one or more of the following

characteristics are present

Severe obesity according to local standards

Strong family history of Type 2 diabetes mellitus

Previous history of GDM or glucose intolerance outside of pregnancy

Glucosuria

If GDM is not diagnosed, blood glucose testing should be repeated at 24–28 weeks, or at any time a patient has symptoms or

signs that are suggestive of hyperglycemia

*Based on Metzger and Coustan.4

Based on Metzger et al.10

††Blood glucose testing by: (1) the two-step procedure: 50-g glucose challenge test (GCT) followed by a diagnostic oral glucose tolerance test (OGTT)

in those meeting the threshold value in the GCT; or (2) a one-step procedure: diagnostic OGTT performed on all subjects.

Από Textbook of Diabetes and Pregnancy second edition

Στόχοι γλυκαιμικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της κύησης

Written By moumtzis on Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 | 3:15 μ.μ.


Οι γυναίκες χωρίς διαβήτη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης  παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές σακχάρου νηστείας από τις μη έγκυες (60 -90 mg/dl). Οι μεταγευματικές τιμές σακχάρου  (>120 mg/dl ) όπως προανέφερα και σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών σχετίζονται έμμεσα με την εμφάνιση μακροσωμίας στο νεογνό.

Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας τους στόχους (κατευθ. οδηγία ΕΔΕ 2011)

·         Γλυκόζη νηστείας και προγευματική 60-100 mg/dl.

·         Γλυκόζη 1 ώρα μετά γεύμα 100-130 mg/d

Φυσικά μπορούμε να κινηθούμε και στην επίτευξη πιο αυστηρών στόχων  όπως <120 mg/dl 1 ώρα μετά το γεύμα αλλά μονό στη περίπτωση που δεν συνοδεύονται με επεισόδια υπογλυκαιμίας. Η κλασική ορολογία της υπογλυκαιμίας ,υποστηρίζει  ότι οποιαδήποτε τιμή σακχάρου <70 mg/dl θεωρείται ,ως υπογλυκαιμία, εκτός από τη περίπτωση της εγκυμοσύνης, που τιμές όπως 65mg/dl θεωρούνται φυσιολογικές και δεν απαιτείται  αλλαγή στη δοσολογία της ινσουλίνης. Άρα υπογλυκαιμία, μόνο όταν η τιμή του  σακχάρου μας είναι ίση ή μικρότερη του 60 mg/dl και μόνο στη περίπτωση της εγκυμοσύνης.

Βέβαια σύμφωνα με έρευνα του Sacks : Sacks  et al      reported a feasibility  study of 22 subjects with Type 1 diabetes randomized either to  “ rigid ”  (fasting and premeal targets 3.3 – 5.0    mmol/L  [60 – 90    mg/dL]  and  1 - hour  postprandial 6.7 – 7.8    mmol/L  [120 – 140    mg/dL])  or   “ less  rigid ”   (5.3 – 6.4    mmol/L  [95 – 115    mg/dL]  and  8.6 – 9.7    mmol/L  [155 – 175   mg/dL], respectively) groups. Both subjective and objective hypoglycemia episodes were more frequent  in the  “ rigid ”  group. There were no differences between groups in cesarean deliveries, birthweights, and neonatal glucose concentrations.

Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου Ι θα πρέπει να προβαίνουν σε μέτρηση της γλυκόζης του αίματος τους ,ως και 8 φορές την ημέρα ( πριν και μετά το φαγητό κατά τη κατάκλιση και κατά προτίμηση στις 3 η ώρα τη νύχτα , με σκοπό να διαπιστώσουμε  πιθανή νυχτερινή υπογλυκαιμία ή και επερχόμενη πιθανή πρωινή υπεργλυκαιμία .

Σε γυναίκες με διαβήτη τύπου ΙΙ ,είτε διαβήτη κύησης δεν έχει διατυπωθεί ακριβής αριθμός μετρήσεων αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μετρήσεις γλυκόζης  νηστείας και μεταγευματικές. Δεν απαιτούνται καθημερινές μετρήσεις όπως στη περίπτωση του διαβήτη τύπου Ι  ,εντατικοποίηση των μετρήσεων μπορεί να απαιτηθεί μετά τη συμπλήρωση της 28 εβδομάδας της εγκυμοσύνης  είτε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή  ,εάν παρουσιαστεί εκτροπή από τους γλυκαιμικούς στόχους.  Η εγκυμονούσα θα πρέπει να έχει ενημερωθεί  και εκπαιδευτεί όσο αναφορά τη  αναπροσαρμογή των δόσεων της ινσουλίνης με βάση τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου της.

Θα πρέπει να ξανατονίσω, ότι σε γυναίκες που ήδη παρουσιάζουν διαβήτη σημαντικότατο  στοιχείο αποτελεί ο προγεννητικός έλεγχος, έτσι  ώστε να προβούμε σε  όσο το δυνατόν γρηγορότερη ομαλοποίηση της τιμής της HbA1c.

Η Ελληνική Διαβητολογικη Εταιρεία συνιστά ότι η HbA1c % <6.0% κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ας παραθέσουμε μερικά στοιχεία  πάνω σε αυτό

In pregnant women without diabetes Parretti  et al   reported a mean capillary glucose of 3.11   mmol/L (56.0   mg/dL) between 28 and 38 weeks of gestation, with the mean peak postprandial response occurring at 1 hour and never exceeding 5.84   mmol/L (105   mg/dL). There was a signicant association between fetal abdominal circumference and 1 - hour postprandial glucose (p    <     0.0003 )

Neilsen   et al  showed that healthy pregnant women have signicantly lower HbA1c concentrations than non - pregnant  women.  13 In addition, the upper limit of normal of HbA1c decreased from 6.3% in early pregnancy to 5.6% by late pregnancy, which is of clinical importance when dening a reference range for HbA1c during pregnancy.

Nielsen  et al   described  a  dose - dependent  association between HbA1c levels greater than 7% in the first trimester and risk of adverse outcome among 573 Danish women with Type 1 diabetes.

Η τιμή της Hb1Ac κατά την αρχή της εγκυμοσύνης όπου μπορεί να παρουσιαστεί δυσανεξία στη γλυκόζη  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν διαγνωστικό κριτήριο ανάμεσα σε Pre-GDM και GDM  . H τιμή της Ηb1Ac κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει περισσότερο προγνωστικό παρά διαγνωστικό ρολό(γιατί δεν είναι ικανή να ανιχνεύσει μικρές διακυμάνσεις στις τιμές της γλυκόζης σε καθημερινή βάση σε αντίθεση με το SMBG) και όπως προαναφέρθηκε καλό θα είναι να διατηρείται κάτω του <6% μέχρι και 5,3 % που αντιστοιχεί σε τιμές γλυκόζης νηστείας 90mg/dl και 2 ώρες μεταγευμaτική 120 mg/dl  . Συνήθως δεν υπάρχει λόγος χρησιμοποίησης της φρουκτοσαμίνης  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης . Χρησιμοποίησα  τον ορό <<προγνωστικό>> και ο λόγος είναι ο εξής : Υψηλές τιμές  Hb1Ac και ιδιαίτερα στις πρώτες  8 εβδομάδες της κύησης τετραπλασιάζουν τις πιθανότητες εμφανίσεις συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο.

 Όσο λοιπόν η Hb1Ac κυμαίνεται στα φυσιολογικά επίπεδα ( πριν την εγκυμοσύνη θα πρέπει να είναι <6,5% σε γυναίκες που ήδη παρουσιάζουν διαβήτη ) τότε μειώνονται οι πιθανότητες και των συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο ,είτε η συνέχιση των επιπλοκών του διαβήτη στη διαβητική μητέρα.

Πέρα από τον αυτόλεγχο της γλυκόζης  και τον έλεγχο της  Hb1Ac δεν θα πρέπει να παραλείπουμε

 Τον οφθαλμολογικό έλεγχο (πριν τη σύλληψη και ανά τρίμηνο ιδιαιτέρα σε γυναίκες που παρουσιάσουν ήδη διαβήτη  )

Έλεγχο νεφρικής λειτουργιάς  πριν τη σύλληψη και ανά τρίμηνο σε γυναίκες που παρουσιάσουν ήδη διαβήτη
Έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς αδένα  πριν τη σύλληψη και ανά τρίμηνο
Μουμτζής Αλέξανδρος
Ιατρός ενδοκρινολόγος ειδικός εφαρμογών διαιτητικής
.

Χορήγηση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της κύησης

Written By moumtzis on Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012 | 2:18 μ.μ.


Μια γυναίκα με διαβήτη κύησης έχει την ίδια θεραπευτική αγωγή σαν επρόκειτο για μια γυναίκα με διαβήτη τύπου ΙΙ.

Η χρήση ινσουλίνης θεωρείται αναγκαία σε κάθε περίπτωση που ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης δεν έχει εξασφαλίσει την επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων ,είτε μπορεί να κριθεί επίσης αναγκαία εάν κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος παρουσιαστεί μακροσωμία  στο έμβρυο.

Σε φυσιολογικές γυναίκες οι  τιμές της γλυκόζης νηστείας κατά τη διαρκείa της εγκυμοσύνης κυμαίνονται μεταξύ των (55- 70 mg/dl) ενώ οι μεταγευματικές τιμές της γλυκόζης του αίματος μετά τη συμπλήρωση 1 ώρας μετά τη λήψη  του γεύματος δεν ξεπερνούν την τιμή των 120 mg/dl .

Η έναρξη της χορήγησης ινσουλίνης στη περίπτωση του Διαβήτη της κύησης θεωρείται αναγκαία όταν η τιμή της γλυκόζης  του αίματος ξεπερνά τις παρακάτω τιμές ( κατευθ. Οδηγίες ΕΔΕ 2011 )

Γλυκόζη νηστείας και προγευματική ( 70 – 95 mg/dl)

Γλυκόζη 1 ώρα μετά το γεύμα (90 -130 mg/dl)

Γλυκόζη 2 ώρες μετά το γεύμα (80-120 mg/dl)

Γενικότερα έχουν διατυπωθεί διάφορα κριτήρια σχετικά με την έναρξη χορήγησης ινσουλίνης στη περίπτωση του GDM όπως : 

Νηστείας                                    Μεταγευματική                                    σύμφωνα με

105 * mg/dl                              2 ώρες μετά >120 mg/dl                         Metzger

>95 mg/dl                                2 ώρες μετά >120 mg/dl                         Langer et al

>100  mg/dl                             1  ώρα μετά >130 mg/dl                   Ramus and Kitzmiller

>90   mg/dl                              1  ώρα μετά >130 mg/dl                    javonovic – Peterson     

Σε γενικές γραμμές εάν  η τιμή του σακχάρου ξεπερνά τα 90 mg/dl  κατά τη νηστεία, είτε η πλειοψηφία των μεταγευματικών του  τιμών ξεπερνά τα 120 mg/dl η χορήγηση ινσουλίνης κρίνεται αναγκαία.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων  μια ένεση ινσουλίνης NPH και σε μικρή αρχικά δόση  μπορεί να κριθεί αρκετή ώστε να διασφαλίσει την νορμογλυκαιμία. Σε περίπτωση όμως που η ασθενής παρουσιάσει αυξημένη τιμή σακχάρου πριν το μεσημεριανό γεύμα ίσως να απαιτηθεί και η χορήγηση ινσουλίνης (rapid/short ) κατά τη διάρκεια του πρωινού.Εάν για κάποιο λόγο παρατηρηθούν υψηλές τιμές σακχάρου μετά τη λήψη του απογευματινού που στη χώρα μας δεν περιέχει συνήθως μεγάλη ποσότητα φαγητού ,αλλά μπορεί η ποσότητα του μεσημεριανού (σε υδατάνθρακες να κατανάλωσε σημαντικό μέρος της ινσουλίνης ) τότε μπορούμε να προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα  rapid ή short πριν το απογευματινό .

 Σε περίπτωση που η τιμή της γλυκόζης νηστείας συνεχίζει να παραμένει υψηλή και εκτός στόχου μπορούμε να μεταβούμε στο (spitmix σχήμα) πρωί και απόγευμα.

Εάν και πάλι αντιμετωπίζουμε αυξημένες τιμές νηστείας, όσο αναφορά το σάκχαρο της ασθενούς μπορούμε να μετατοπίσουμε την απογευματινή δόση της NPH κατά τη κατάκλιση .

Ένα άλλο σχήμα χρησιμοποίει  : (ΝΡΗ πριν το πρωινό + rapid acting )( Rapid acting πριν το μεσημεριανό)   (ΝΡΗ το απόγευμα + rapid acting) και (ΝΡΗ κατά τη κατάκλιση ).

Κάποιοι άλλοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μόνο γευματική ινσουλίνη  είτε rapid  είτε Short  , υπάρχουν πολλά σχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν .

Θα πρέπει να διευκρινιστεί  ότι η υπεργλυκαιμία  που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ των γευμάτων μπορεί να είναι αποτέλεσμα 2 παραγόντων  λόγο της βραχείας χρονικής  δράσης της υπερταχείας ινσουλίνης  σε συνδυασμό με μεγάλο χρονικό διάστημα  μεταξύ των γευμάτων . Για το λόγο αυτό προτείνονται τα μικρά συχνά γεύματα  που η χρονική περίοδος μεταξύ τους δεν ξεπερνά τις 3  ώρες. Έτσι στη περίπτωση που χρησιμοποιούμε γευματική  ινσουλίνη rapid  κυρίως  μπορούμε να αυξήσουμε τη ποσότητα της κατά 3 % της ολικής ημερησίας δόσης της ινσουλίνης  και να αναμένουμε αλλαγές στο pattern  .Ανάγκες σε ινσουλίνη

Οι ανάγκες σε ινσουλίνη ανά τρίμηνο μεταβάλλονται  έτσι :

Από

  0-12 εβδ. Εγκυμ.  Κ = 0,7 units/Kg/day

13-28 εβδ. Εγκυμ.  K=0,8  units/Kg/day

29-34 εβδ. Εγκυμ.  K= 0.9 units/Kg/day

35-40 εβδ. Εγκυμ.  K=1,0  units/Kg/day

Σε γυναίκες  με αυξημένο σωματικό βάρος ΒΜΙ > 30  μπορεί να απαιτηθούν μεγαλύτεροι συντελεστές από τους αναφερθέντες πχ: 1,2-2 units/Kg/day . Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης σε σχέση με τις γυναίκες με διαβήτη τύπου Ι. Αυξημένες απαιτήσεις (ουσιαστικά διπλάσιες απαιτήσεις)  σε ινσουλίνη μπορεί να έχουν όπως είναι φυσικό γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν δίδυμα.

Στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου οι απαιτήσεις για ινσουλίνη αυξάνουν ξεχωριστά για τις 2 κατηγορίες γυναικών πιο συγκεκριμένα γυναίκες με διαβήτη τύπου Ι οι απαιτήσεις αυξάνουν κατά 10 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 οι απαιτήσεις αυξάνουν κατά 33% σε σχέση με το πρώτο τριμήνου ,ενώ αύξηση συνεχίζει να παρατηρείται και κατά το 3 τρίμηνο όπου ανέρχεται στο 40 % .

 Εάν με τη πρόοδο της εγκυμοσύνης δε παρατηρείται και ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών σε ινσουλίνη ,το γεγονός αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί είναι αρκετά παράδοξο και υποδηλώνει μη φυσιολογική ανάπτυξη του βρέφους. Σε περιορισμένο αριθμό γυναικών μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της 35 εβδομάδας της κύησης, μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη η οποία οφείλεται σε υπερτροφία των β κύτταρων του βρέφους . 

Πολλοί μελετητές παρατήρησαν μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη λίγο πριν το τέλος του πρώτου τριμήνου (8-12 εβδομάδα κύησης ) ,το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο σε γυναίκες με διαβήτη τύπου Ι ,ενώ άλλοι μελετητές παρατήρησαν ακόμη και αύξηση των αναγκών .

 Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να παρουσιαστεί αυξημένος αριθμός ή πιθανότητα υπογλυκαιμιών . Θα πρέπει να ενημερωθεί η μέλλουσα μητέρα για την πιθανότητα εμφάνισης υπογλυκαιμίας και κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου τριμήνου αλλά και γενικότερα για το συνολικό διάστημα της εγκυμοσύνης.  

Η μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη , κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου μπορεί να θεωρηθεί, σαν αποτέλεσμα υπερινσουλιναιμίας κατά την αρχή της εγκυμοσύνης ,αλλά και στο γεγονός ότι κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου παρατηρείται και ταυτόχρονη μείωση  στην  έκκριση της προγεστερόνης.

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύει το γεγονός ότι σε γυναίκες με διαβήτη παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση βάρους κατά το πρώτο τρίμηνο σε αντίθεση με υγιείς γυναίκες ,αποτέλεσμα της αύξησης βάρους  θεωρήθηκε η αυξημένη θερμιδική κατανάλωση που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τη πιθανότητα υπογλυκαιμίας και όχι λόγο αυξημένης όρεξης .Πολλές γυναίκες έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η χορήγηση ινσουλίνης μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία στο έμβρυο. Το έμβρυο όμως είναι προστατευμένο από τις χαμηλές τιμές γλυκόζης  που μπορεί να εμφανίζει η μητέρα του αντιθέτως όμως ,δεν είναι προστατευμένο από τις υψηλές τιμές σακχάρου μια που το επιπλέον ποσό σακχάρου διέρχεται από το πλακούντα .  

Τα εμβρυικά Β κύτταρα όπως προαναφέρθηκε υπερφορτίζονται  από τις υψηλές τιμές γλυκόζης και αναγκάζονται να υπερεκκρίνουν ινσουλίνη. H υπερέκκριση ινσουλίνης από τα β κύτταρα του νεογνού συνεχίζεται και μετά τη γέννηση του και   τότε ουσιαστικά γίνεται ευάλωτο σε υπογλυκαιμία , αφού αυξημένη έκκριση και ποσότητα  ινσουλίνης, χωρίς τη  ταυτόχρονη παροχή ενεργείας (κυρίως υδατάνθρακες) οδηγεί σε υπογλυκαιμία.

Η διατήρηση της μέσης τιμής της γλυκόζης στο 105 mg % με τιμή γλυκόζης νηστείας 90 mg/dl και μεταγευματική τιμή γλυκόζης< 120 mg/dl δείχνει να προστατεύει το νεογνό από πιθανή υπογλυκαιμία με τη γέννηση του . Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο Dusseldorf της Γερμανίας σε 77 γυναίκες με διαβήτη τύπου Ι  παρατήρησαν ότι έστω και συνέβησαν υπογλυκαιμίες στις μητέρες ,αυτές δεν επηρέασαν το νεογνό , ενώ η υπογλυκαιμία που μπορεί να παρουσιάσει μετά τη γέννηση του νεογνό, είναι αποτέλεσμα κακού γλυκαιμικού  ελέγχου της μητέρα, κατά τη διάρκεια της κύησης και είναι ανεξάρτητες του  ποσού της ινσουλίνης που ελάμβανε η μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης.

Ας δούμε ποσό σημαντική είναι η διατήρηση της νορμογλυκαιμίας της μητέρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της κύησης και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει  στο νεογνό. 

Perinatal mortality to maternal blood glucose level during last weeks of pregnancy

Mean glucose level
Perinatal mortality
>150 mg %
24 %
100-150 mg %
15%
<100 mg %
4%Παράδειγμα χορήγησης ινσουλίνης σε γυναίκα βάρους  60 κιλών  1 τρίμηνο εγκυμοσύνης με   προτεινόμενο σχήμα  (ΝΡΗ πριν το πρωινό + rapid acting )( Rapid acting πριν το μεσημεριανό)   (ΝΡΗ το απόγευμα + rapid acting) και (ΝΡΗ κατά τη κατάκλιση )

Ολική δόση ινσουλίνης την ημέρα  ( συντελεστής Κ Χ Κgr σωματικού βάρους) = 60 Χ 0,7= 42 μονάδες ινσουλίνης /ημερησίως

Αναλόγια  βασικής / γευματικής 50 : 50% έτσι:

Δόση βασικής ινσουλίνης = ΤDD : ½ = 42: ½ =21 μονάδες ινσουλίνης

 Δόση γευματικής  ινσουλίνης = ΤDD : ½ = 42: ½ =21 μονάδες ινσουλίνης

Κατανέμουμε τη βασική ινσουλίνη σε 3 ισόποσες δόσεις  ( πρωί : 8 .00 – ( πρωί : 8 .00 πριν τη κατάκλιση : 24.00) . Η  κάθε μια δόση αποτελεί το 1/6 της ολικής ημερησίας δόσης .

Κατανείμουμε τη γευματική σε 3 ισόποσες δόσεις  ( πρωί : 8 .00 – πριν το μεσημεριανό : 12.00 πριν το απογευματινο:17.00)

8 .00 πριν το πρωινό

 ΝΡΗ = 1/6 ΤDD = 42 x 1/6 = 7 μονάδες ΝΡΗ

àΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΝΧΟ ΤΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΕΑΝ:

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης του αίματος την προηγούμενη μέρα (προ απογευματινού) <60 μειώνουμε τη ΝΡΗ Κατά 2 μονάδες

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης του αίματος την προηγούμενη μέρα (προ απογευματινού ) 61-90 καμία αλλαγή στη δοσολογία

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης του αίματος την προηγούμενη μέρα (προ απογευματινού ) > 91 αύξηση της ΝΡΗ κατά 2  μονάδες

Rapid = 1/6 TDD = 42X 1/6= 7 μονάδες

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του πρωινού είναι  <60 τότε  Rapid = (1/6TDD -3 % TDD) =[(1/6 *42)-(42X3%)= 5,74 μονάδες ινσουλίνης

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του πρωινού είναι 60-90 τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD ) 7 καμία αλλαγήØ  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του πρωινού είναι 112 -120  τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 3% TDD ) =8,26 

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του πρωινού είναι >120  τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 6% TDD ) =9,52  

o    Η έγκυος δε λαμβάνει φαγητό μέχρι η τιμή του σακχάρου  της είναι χαμηλότερη του 120 mg/dl

·         Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το πρωινό < 110 μειώστε τη πρωινή δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδες·         Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το πρωινό 110 -120 καμία αλλαγή στην πρωινή δόση Rapid της επόμενης ημέρας

·         Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το πρωινό > 120 αυξήστε τη πρωινή δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδες

12 .00 πριν το μεσημεριανό

Η έγκυος  δε λαμβάνει φαγητό μέχρι η τιμή του σακχάρου  της είναι χαμηλότερη του 120 mg/dl

Rapid = 1/6 TDD = 42X 1/6= 7 μονάδες και τιτλοποίηση εάν :

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του μεσημεριανού είναι  <60 τότε  Rapid = (1/6TDD -3 % TDD)

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του μεσημεριανού  είναι 61-90 τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD )

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του μεσημεριανού είναι 91-120   τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 3% TDD )

·         Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του μεσημεριανού είναι >120  τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 6% TDD )Ø  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το  μεσημεριανό  < 110 μειώστε τη προ πρωινού  δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδεςØ  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το μεσημεριανό  111 -120 καμία αλλαγή στην προ πρωινού   δόση Rapid της επόμενης ημέρας

Ø  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το μεσημεριανό > 121 αυξήστε τη προ πρωινού  δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδες17.00 πριν το απογευματινό :

Η έγκυος δε λαμβάνει φαγητό μέχρι η τιμή του σακχάρου  της είναι χαμηλότερη του 120 mg/dl

ΝΡΗ = 1/6 της TDD

·         Εάν η  χθεσινή τιμή της γλυκόζης προ ύπνου ήταν <60 μείωση της ΝΡΗ κατά 2 μονάδες

·         Εάν η  χθεσινή τιμή της γλυκόζης προ ύπνου ήταν ,61-90 καμία αλλαγή

·         Εάν η  χθεσινή τιμή της γλυκόζης προ ύπνου ήταν >60 αύξηση  της ΝΡΗ κατά 2 μονάδεςRapid =1/6 TDD και τιτλοποίηση  εάν :

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του απογευματινού  είναι  <60 τότε  Rapid = (1/6TDD -3 % TDD)

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του απογευματινού   είναι 61-90 τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD )

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του απογευματινού είναι 91-120   τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 3% TDD )

Ø  Εάν η τιμή της γλυκόζης προ του απογευματινού είναι >120  τότε  Rapid = (1/6 ΧTDD + 6% TDD )

v  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το  απογευματινό   < 110 μειώστε τη προ απογευματινού   δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδεςv  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το απογευματινό   111 -120 καμία αλλαγή στην προ απογευματινού    δόση Rapid της επόμενης ημέρας

v  Εάν η τιμή του σακχάρου 1 ώρα μετά το απογευματινό  > 121 αυξήστε τη προ απογευματινού δόση Rapid της επόμενης ημέρας κατά  2 μονάδες24.00 προ ύπνου ΝΡΗ :

Η έγκυος  δε λαμβάνει φαγητό μέχρι η τιμή του σακχάρου  της είναι χαμηλότερη του 120 mg/dl

ΝΡΗ = 1/6 της TDD

·         Εάν η  σημερινή  τιμή της γλυκόζης προ πρωινού  ήταν <60 μείωση της ΝΡΗ κατά 2 μονάδες

·         Εάν η σημερινή  τιμή της γλυκόζης προ πρωινού  ήταν ,61-90 καμία αλλαγή

·         Εάν η  σημερινή τιμή της γλυκόζης προ πρωινού ήταν >91 τότε κάντε έλεγχο στις 3 το μεσημέρι και αν τότε κυμαίνεται κάτω του <70 ανεξαρτήτως της προ πρωινού τιμή της μειώστε τη προ ύπνου ΝΡΗ κατά 2 μονάδες .

·         Εάν η  σημερινή τιμή της γλυκόζης προ πρωινού ήταν >91 τότε κάντε έλεγχο στις 3 το μεσημέρι και αν τότε κυμαίνεται κάτω του >70 αυξήστε τη προ ύπνου ΝΡΗ κατά 2 μονάδες .

·         Εάν η  σημερινή τιμή της γλυκόζης προ πρωινού ήταν >91 τότε κάντε έλεγχο στις 3 το μεσημέρι και αν τότε κυμαίνεται κάτω του >91 απαιτείται αύξηση τη μεσημεριανή δόση της   rapid .

 Split mix   σχήμα χορήγησης ινσουλίνης (παράδειγμα)

Γυναίκα βάρους  60 κιλών  1 τρίμηνο εγκυμοσύνης με   προτεινόμενο σχήμα ΝΡΗ+ rapid πρωί και απόγευμα

Ολική δόση ινσουλίνης την ημέρα  ( συντελεστής Κ Χ Κgr σωματικού βάρους) = 60 Χ 0,7= 42 μονάδες ινσουλίνης /ημερησίως

2/3 της ολικής δόσης ινσουλίνης που λαμβάνει η γυναίκα την ημέρα δίνονται προ πρωινού  από το ποσό αυτό το 2/3 δίνεται ως ΝΡΗ και το υπόλοιπο 1/3 ως Regular .

Έτσι :  42 μονάδες συνολική την ημέρα

Ολικό ποσό  δόσης ινσουλίνης  προ –πρωινού = 2/3 ΤDD= 42 X (2/3) = 28 μονάδες ινσουλίνης

ΝΡΗ = 28 Χ (2/3) = 18,6 à19 μονάδες ινσουλίνης

Regular  = 28 Χ (1/3) =9,3à 9 μονάδες

Το υπόλοιπο 1/3 της ΤDD δίνεται το απόγευμα  με αναλογία  2/3 δίνεται ως ΝΡΗ και το υπόλοιπο 1/3 ως Regular

Ολικό ποσό  δόσης ινσουλίνης  απογεύματος 1/3  ΤDD= 42 Χ (1/3) = 14 μονάδες

 ΝΡΗ = 14Χ (2/3) = 9 μονάδες ινσουλίνης

Regular  =14  Χ (1/3) =4,6à5 μονάδες ινσουλίνης


Μουμτζής Αλέξανδρος
Ιατρός ενδοκρινολόγος ειδικός εφαρμογών διαιτητικής
.

Δημοφιλή Άρθρα

Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων ,είτε των διαφημισεων που περιέχει.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. diabetesgr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger